مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف سین جیم

سوال و جواب

سوال و جواب
سین جیم
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود