مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

THE

مخفف عبارت THE

Times Higher Education
تایمز هایر اجوکیشن با مخفف THE مجله‌ای...
پل

مخفف عبارت پل

پرداخت لحظه‌ای
سامانه پرداخت لحظه‌ای (پل) که توسط شرکت...
MNP

مخفف عبارت MNP

Mobile Number Portability
ترابردپذیری شماره تلفن همراه فرایندی...