مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LAR

مخفف عبارت LAR

Location-Aided Routing
LAR یک پروتکل مسیریابی براساس موقعیت...
IGF

مخفف عبارت IGF

Insulin-like growth factor
( فاکتور رشد شبیه انسولین) است که مختص...
TBM

مخفف عبارت TBM

Tunnel Boring Machine
تونل سازی در جهان امروز یکی از مشاغل...
WINS

مخفف عبارت WINS

Windows Internet Name Service
سرویسی برای ثبت نام و آی پی کلاینت ها...
WIL

مخفف عبارت WIL

Whiplash Injury Leesing
سیستم WIL معمولا در صندلی های جلو ماشین...
CT

مخفف عبارت CT

Computed Tomography
مقطع‌نگاری رایانه‌ای یا برش‌نگاری...