مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

WGSR

مخفف عبارت WGSR

Water Gas Shift Reaction
واکنش تغییر آب-گاز یا واکنش شیفت آب-گاز...
DG

مخفف عبارت DG

Distributed Generation
تولید پراکنده، تولید نامتمرکز، انرژی...
VIRUS

مخفف عبارت VIRUS

Vital Information Resources Under Seize
ویروس رایانه‌ای (به انگلیسی: Computer...
SME

مخفف عبارت SME

Small and Medium-sized Enterprises
بنگاه‌های کوچک و متوسط در برابر صنایع...