مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SME
مخفف عبارت SME
Small and Medium-sized Enterprises
بنگاه‌های کوچک و متوسط در برابر صنایع...
IMI
مخفف عبارت IMI
Industrial Management Institute
IMI به مفهوم سازمان مدیریت صنعتی است....
MAF
مخفف عبارت MAF
Michoud Assembly Facility
مرکز اسمبلی میچود یکی از مراکز تولیدی...
UNIDO
مخفف عبارت UNIDO
The United Nations Industrial Development Organization
سازمان توسعهٔ صنعتی سازمان ملل متحد در...
UPVC
مخفف عبارت UPVC
Unplasticised Poly Vinyl Chloride
پلی ونیل کلراید غیر پلاستیکی (UPVC) این...
ISME
مخفف عبارت ISME
Iranian Society Of Mechanical engineering
انجمن مهندسان مکانیک ایران در سال ۱۳۶۹...
NIST
مخفف عبارت NIST
National Institute of Standards and Technology
موسسه ملی فناوری و استانداردها، تاسیس...
PFC
مخفف عبارت PFC
Power factor correction
اصلاح ضریب توان فرآیند تعدیل ضریب توان...
ACGIH
مخفف عبارت ACGIH
American Conference of Governmental Industrial Hygienists
مجمع دولتی متخصصین بهداشت صنعتی آمریکا...
IUST
مخفف عبارت IUST
Iran University of Science and Technology
دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاهی...
AUT
مخفف عبارت AUT
Amirkabir University of Technology
دانشگاه صنعتی امیرکبیر یا پلی‌تکنیک...
PDMS
مخفف عبارت PDMS
Plant Design Management System
نرم‌افزاری‌ست برای طراحی سه بعدی که...
UTM
مخفف عبارت UTM
Universiti Teknologi Malaysia
دانشگاه صنعتی مالزی و یا دانشگاه...
PLC
مخفف عبارت PLC
Programmable Logic Controller
پی‌ال‌سی (PLC) یا کنترل‌گرهای منطقی...
PHWR
مخفف عبارت PHWR
Pressurised Heavy Water Reactor
راکتور آب سنگین فشرده یا PHWR، یکی از...