مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ELO

مخفف عبارت ELO

Electric Light Orchestra
الکتریک لایت ارکسترا (ELO) که به اختصار...