مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IDLE

مخفف عبارت IDLE

Integrated DeveLopment Environment
آی‌دی‌ال‌ای یک ویرایشگر کد (IDE) برای...
FHS

مخفف عبارت FHS

Filesystem Hierarchy Standard
استانداردِ سلسله‌مراتبِ سیستمِ فایل...
EXT2

مخفف عبارت EXT2

Second Extended Filesystem
ext2 که سرواژهٔ عبارت دومین فایل سیستم...
APK

مخفف عبارت APK

Android Application Package
برنامه‌های نوشته شده برای سیستم اندروید...