مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IGBT

مخفف عبارت IGBT

Insulated Gate Bipolar Transistor
ترانزیستور دو قطبی با درگاه عایق شده یا...
ASMR

مخفف عبارت ASMR

Autonomous Sensory Meridian Response
واکنش ارادی اوج‌گیری حسی یا ای‌اس‌ام‌آر...
FT

مخفف عبارت FT

Fault Tolerance
توانايي کامپيوتر و در بعضي موارد سيستم...
TPA

مخفف عبارت TPA

Tissue plasminogen activator
فعال کننده بافتی پلاژسمینوژن بهترین...
DMD

مخفف عبارت DMD

Duchenne Muscular Dystrophy
دیستروفی ماهیچه ای دوشن به اختصار DMD ،...