مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ICH

مخفف عبارت ICH

IntraCerebral Hemorrhage
خونریزی داخل مغز (ICH) است که زیرمجموعه...
CEST

مخفف عبارت CEST

Central European Summer Time
ساعت تابستانی اروپای مرکزی (CEST) یکی...
LSD

مخفف عبارت LSD

Lysergic Acid Diethylamide
ال اس دی با نام شیمیایی اسید لیزرجیک دی...