مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OPEL

Ocean Prediction Experimental Laboratory

اقیانوس پیش بینی تجربی آزمایشگاهی (دانشگاه میامی)
OPEL
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود