مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف YAHOO

Yet Another Hierarchical Officious Oracle

Yahoo بزرگترين شبكه جهاني مي باشد. موسسان آن دو دانشجوي دانشگاه استنفورد به نام David Filo و Jerry Yang بودند.
در سال 1994 شروع به كار كرد و در سال 1999 داراي بهترين موتور جستجوگر بود.
اين شبكه عظيم خدماتي از قبيل پست الكترونيكي و چت و رسانه ها (فيلم، موزيك، اخبار و ...) و موتور جستجوگر و فضاهاي رايگان و ... مي باشد.
YAHOO
ارسال نظر

ارسال نظر