مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MOOC

مخفف عبارت MOOC

Massive Online Open Course
با توجه به اهمیت یادگیری در تمامی جوامع...
VHS

مخفف عبارت VHS

Video Home System
سیستم ویدئو خانگی‏ (که به اختصار به آن...
TCI

مخفف عبارت TCI

Target Controlled Infusion
TCI یک استاندارد فرم های ابزار دقیق در...