مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DCCP

مخفف عبارت DCCP

Datagram Congestion Control Protocol
یک راه اندازی ارتباط، اطلاع رسانی...
ALT

مخفف عبارت ALT

Alanine Transaminase
ALT همانند AST‌ يك انزيم محسوب ميشود كه...
FMRI

مخفف عبارت FMRI

Functional Magnetic Resonance Imaging
تصویرسازی تشدید مغناطیسی کارکردی، نام...
AIM

مخفف عبارت AIM

AOL Instant Messenger
AIM نرم افزاری قدرتمند برای چت می باشد...