مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ASTER

مخفف عبارت ASTER

Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer
رادیومتر پیشرفته فضابرد بازتابی و گسیل...
BRAVIA

مخفف عبارت BRAVIA

Best Resolution Audio Visual Integrated Architecture
براویا نام برندی از شرکت سونی است که...
WDM

مخفف عبارت WDM

Wavelength Division Multiplexing
مالتی پلکس کردن بر اساس تفکیک طول موج...
VOB

مخفف عبارت VOB

Video OBject file
فایلهای VOB مربوط به دی‌وی‌دی هستند. در...
SASM

مخفف عبارت SASM

Super resolution Aperture Scanning Microscope
میکروسکوپ نوری روبش میدان نزدیک نوعی...
ICT

مخفف عبارت ICT

International Commercial Terms
اینکو ترمز یک کلمه مرکب است که از ترکیب...