مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

HTLV
مخفف عبارت HTLV
Human T-Cell Lymphotrophic Viruses
ویروس لنفوتروپیک T انسانی تایپ یک...
LTPS
مخفف عبارت LTPS
Low Temprature Poly Silicon
یکی از جدیدترین تکنولوژی‌های حاضر در...
شستا
مخفف عبارت شستا
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)،...
RWF
مخفف عبارت RWF
Reading With out Forgetting
به معنای خواندن بدون فراموشی می باشد که...
HAS
مخفف عبارت HAS
Hungarian Academy of Sciences
آکادمی علوم مجارستان مهم‌ترین و...
PERT
مخفف عبارت PERT
Program Evaluation and Review Technique
فن ارزیابی و بررسی برنامه. یک روش...