مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CDP

مخفف عبارت CDP

cisco discovery protocol
این پروتکل مختص سخت افزارهای سیسکو می...
CDP

مخفف عبارت CDP

Certificate In Data Processing
علامت اختصاری CDP گواهی‌نامه پردازش...