مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LBS

مخفف عبارت LBS

London Business School
مدرسه بازرگانی لندن یکی از کالج‌های...
LBS

مخفف عبارت LBS

London Business School
مدرسه بازرگانی لندن یا به اختصار (LBS)...