مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IRGC

مخفف عبارت IRGC

Islamic Revolution Guards Corpse
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران...