مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EPA

مخفف عبارت EPA

EicosaPentaenoic acid
ایکوساپنتانوییک اسید (EPA) اسید چرب با...
CBRN

مخفف عبارت CBRN

Chemical, Biological, Radiological and Nuclear defense
دفاع ش‌م‌پ‌ه (شین میم پ ه) (اختصاری...
ساپتا

مخفف عبارت ساپتا

سامانه ارسال پیام کوتاه به مشتریان
در راستای توسعه بانکداری الکترونیکی و...
BI

مخفف عبارت BI

Business Intelligence
هوش تجاری را می توان به عنوان یکسری مدل...