مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NME

مخفف عبارت NME

New Musical Express
د نیو می‌وزیکال اکسپرس ان‌ام‌ای یا به...
DES

مخفف عبارت DES

Data Encryption Standard
استاندارد رمزنگاري داده كه در دهه ي 70...
ساواک

مخفف عبارت ساواک

سازمان امنیت و اطلاعات کشور
سازمان امنیت و اطلاعات کشور که معمولاً...
TSP

مخفف عبارت TSP

Travelling Salesman Problem
مسئله فروشنده دوره‌گرد مسئله‌ای مشهور...