مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DNF

Digital National Framework

چارچوب ملی دیجیتال (در آمریکا)
DNF
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود