مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

HARP
مخفف عبارت HARP
High Frequency Active Auroral Research Program
برنامه پژوهشی یونوسفر فعال با فرکانس...
هواناجا
مخفف عبارت هواناجا
هواپیمایی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
هواناجا هواپیمایی متعلق به نیروی...
NNSS
مخفف عبارت NNSS
Navy Navigation Satellite System
سامانه ناوبری ترنزیت یا ناوست یا NNSS ،...
VEI
مخفف عبارت VEI
Volcanic Explosivity Index
نمایه شدت فوران آتشفشان (‎VEI‏) به‌روش...
ABU
مخفف عبارت ABU
Asia-Pacific Broadcasting Union
اتحادیه رادیو تلویزیونی آسیا-اقیانوسیه...
DRDC
مخفف عبارت DRDC
Defence Research and Development Canada
تحقیقات دفاع و توسعه کانادا یکی از...
ساها
مخفف عبارت ساها
ﺳرويس ارتباط هوايی ارتش
هواپیمایی ساها (ﺳرويس ارتباط هوايی...
ندسا
مخفف عبارت ندسا
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی...
نزاسا
مخفف عبارت نزاسا
نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
نام مستعار نزسا بخشی از سپاه پاسداران...
نمسا
مخفف عبارت نمسا
نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب...
سماجا
مخفف عبارت سماجا
ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران
ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران...
فتا
مخفف عبارت فتا
پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران
پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران...