مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

JFA

مخفف عبارت JFA

Japan Football Association
فدراسیون فوتبال ژاپن (به ژاپنی:Nippon...