مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ESCC

مخفف عبارت ESCC

Esophageal Squamous Cell Carcinoma
سرطان مرینوعی سرطان است که در مری یا...
BC

مخفف عبارت BC

Breast Cancer
سرطان پستان یکی از سرطان‌های شایع است....
IPU

مخفف عبارت IPU

the Invisible Pink Unicorn
اسب تک‌شاخ صورتی نامرئی (IPU) یکی از...