مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

FNA

مخفف عبارت FNA

Flora of North America North of Mexico
گیاهان آمریکای شمالی (معمولاً به صورت...
PCC

مخفف عبارت PCC

Palmer college of Chiropractic
کالج کایروپرکتیک پالمر (Palmer college...