مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

RDFS

مخفف عبارت RDFS

Regressive Discrete Fourier Series
سری فوریه گسسته کاهنده (RDFS) که در...
WFRS

مخفف عبارت WFRS

World Federation of Rose Societies
انجمن جهانی رز انجمنی در ارتباط با گل...
MERCI

مخفف عبارت MERCI

Mechanical Embolus Removal in Cerebral Ischemia
بازیاب ام‌ای‌آرسی‌آی یا رتریور...
I2P

مخفف عبارت I2P

Invisible Internet Project
نسخه کنونی پروژه اینترنت مخفی یا به...