مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ACL

مخفف عبارت ACL

Anterior Cruciate Ligament
رباط صلیبی جلویی (ACL) یکی از رباط‌های...
SNMMI

مخفف عبارت SNMMI

Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
انجمن پزشکی هسته‌ای و تصویربرداری...
IMF

مخفف عبارت IMF

Impossible Missions Force
نیروی ماموریت غیرممکن یکی از بخش های...