مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DODAG

مخفف عبارت DODAG

Destination Oriented Directed Acyclic Graph
گراف جهت دار غیر مدور مقصدگرا که به...
RPL

مخفف عبارت RPL

Routing Protocol for Low-Power
الگوریتم مسیریابی RPL در شبکه‌هایی نظیر...
OBIX

مخفف عبارت OBIX

Open Building Information Exchange
برنامه نویسی تبادل اطلاعات ساختمانی...
EXT2

مخفف عبارت EXT2

Second Extended Filesystem
ext2 که سرواژهٔ عبارت دومین فایل سیستم...
CWM

مخفف عبارت CWM

Cooling Water Make up
آب جبرانی و مورد نیازی که برای خنک کردن...
TI

مخفف عبارت TI

Transparency International
شفافیت بین‌الملل یک سازمان غیر دولتی...