مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EDC

مخفف عبارت EDC

Estimated Date of Confinement
این اصطلاح در سونوگرافی به معنی تاریخ...
HALCA

مخفف عبارت HALCA

Highly Advanced Laboratory for Communications and Astronomy
آزمایشگاه فوق پیشرفته ارتباطات و نجوم...
SIMBAD

مخفف عبارت SIMBAD

Set of Identifications, Measurements, and Bibliography for Astronomical Data
سیمباد یک پایگاه داده‌های ستاره‌شناسی...
CIKA

مخفف عبارت CIKA

Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia
کنفرانس تعامل و اعتمادسازی آسیا به...