مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FIVA

Fédération Internationale des Véhicules Anciens

فدراسیون بین المللی وسایل نقلیه باستان
FIVA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود