مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

شاد

مخفف عبارت شاد

شبکه آموزش دانش آموزی
اپلیکیشن شاد برای ارتباط آسان بین دانش...
سما

مخفف عبارت سما

سازمان مدارس دانشگاه آزاد اسلامی
سازمان مدارس دانشگاه آزاد اسلامی یا سما...
UTS

مخفف عبارت UTS

University of Toronto Schools
مدارس دانشگاه تورنتو (یا همان UTS) در...