مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CWM

مخفف عبارت CWM

Cooling Water Make up
آب جبرانی و مورد نیازی که برای خنک کردن...
HST

مخفف عبارت HST

Hubble Space Telescope
تلسکوپ فضایی هابل (HST) تلسکوپی است که...
RFP

مخفف عبارت RFP

Request For Proposal
نوشته‌ای که به فروشندگان سخت‌افزار و...