مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CL

Crew Leader

رهبر گروه گیمر ( در بازی )
CL
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود