مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

JBS

مخفف عبارت JBS

Johanson Blizzard Syndrome
نشانگان جانسون بلیزارد یک بیماری نادر...
DCS

مخفف عبارت DCS

Distributed Control System
سامانه‌های کنترل توزیع‌شده یا سیستم‌های...
HDI

مخفف عبارت HDI

Human Development Index
شاخص توسعهٔ انسانی (HDI)، شاخصی ترکیبی...
SFP

مخفف عبارت SFP

Small Form-Factor Pluggable
ترانسیور اس‌اف‌پی (SFP) عبارت است از...
VIP

مخفف عبارت VIP

Very Important Person
در مراسم، جشنواره‌ها، فرودگاه‌ها،...