مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CTO

مخفف عبارت CTO

Chief Technology Officer
مدیر ارشد فناوری اطلاعات (به اختصار...
CIO

مخفف عبارت CIO

Chief Information Officer
مدیر ارشد فناوری اطلاعات سی‌آی‌اُ (CIO)...