مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DCCP

مخفف عبارت DCCP

Datagram Congestion Control Protocol
یک راه اندازی ارتباط، اطلاع رسانی...
SAM

مخفف عبارت SAM

Sequential Access Method
روشی برای ذخیره و بازیابی داده روی یک...
PET

مخفف عبارت PET

Positron Emission Tomography
مقطع نگاری (توموگرافی) با نشر پوزیترون...
MRI

مخفف عبارت MRI

Magnetic Resonance Imaging
ام‌آرآی، تصویرسازی تشدید مغناطیسی...