مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MMSC

Multimedia Messaging Service Center

مرکز پیامهای چندرسانه‌ای
MMSC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود