مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

خگستر

مخفف عبارت خگستر

خودرویی گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
نماد گروه خودرویی گسترش سرمایه‌گذاری...