مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CBRN

مخفف عبارت CBRN

Chemical, Biological, Radiological and Nuclear defense
دفاع ش‌م‌پ‌ه (شین میم پ ه) (اختصاری...
IPTV

مخفف عبارت IPTV

Internet Protocol Television
تلویزیون اینترنتی یا «تلویزیون پروتکل...
IKEV2

مخفف عبارت IKEV2

Internet Key Exchange Version 2
پروتکلی که امروزه استفاده از آن رایج...