مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CEC

مخفف عبارت CEC

Consumer Electronics Control
CEC یک ویژگی HDMI است که به کاربر اجازه...
TTP

مخفف عبارت TTP

Thrombotic Thrombocytopenic Purpura
پورپورای ترومبوتیک ترومبوسیتوپنیک (TTP)...
CIT

مخفف عبارت CIT

California Institute of Technology
مؤسسهٔ فناوری کالیفرنیا (CIT) مشهور به...
POM

مخفف عبارت POM

Prescription Only Medicine
داروی نسخه‌ای (POM) داروی شیمیایی است...