مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CFZ

مخفف عبارت CFZ

Chabahar Free Zone
چابَهار (چاه‌بهار، چهاربهار) (به بلوچی:...
HCL

مخفف عبارت HCL

Hindustan Computers Limited
اچ‌سی‌ال، (HCL Technologies) شرکت خدمات...
IRNSS

مخفف عبارت IRNSS

Indian Regional Navigational Satellite System
سیستم ناوبری ماهواره‌ای محلی هند که یک...
IO

مخفف عبارت IO

British Indian Ocean Territory
مخفف کشور قلمرو اقیانوس هند بریتانیا...