مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مفدا

مخفف عبارت مفدا

معاونت فرهنگی و دانشجویی
معاونت فرهنگ و دانشجویی وزارت بهداشت،...
ASPE

مخفف عبارت ASPE

Assistant Secretary for Planning and Evaluation
معاون برنامه ریزی و ارزیابی وزیر امور...
FGM

مخفف عبارت FGM

Female Genital Mutilation
از اواخر دهه هفتاد میلادی لغت FGM)‎)...
ISDB

مخفف عبارت ISDB

International Society of Drug Bulletins
انجمن بین‌المللی بولتن‌های دارویی که...
HHS

مخفف عبارت HHS

Health and Human Services
وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایالات...