مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف سمباد

سمینار موردی در بهداشت و درمان

اين اختصار درس «سمينار موردی در بهداشت و درمان» يا «سمباد» است. اين درس در مقاطع ارشد و دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی تدريس می‌شود.
سمباد
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود