مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

عج

مخفف عبارت عج

عجل الله تعالی فرجه الشریف
«عجل الله تعالی فرجه الشریف» کلماتی...
ع

مخفف عبارت ع

علیه السلام
پسوند «علیه السلام» برای احترام به مقام...
ROC

مخفف عبارت ROC

Receiver Operating Characteristic
منحنی مشخصه عملکرد سیستم یا منحنی...
FGM

مخفف عبارت FGM

Female Genital Mutilation
از اواخر دهه هفتاد میلادی لغت FGM)‎)...
MC

مخفف عبارت MC

Master Of Ceremonies
رئیس تشریفات (MC) به میزبان و مجری یک...
CES

مخفف عبارت CES

Closed Ecological Systems
سامانه اکولوژیکی بسته (CES)، اکوسیستمی...