مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TUSROC

مخفف عبارت TUSROC

Tehran Urban & Suburban Railway Operation Company
شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و...
TUSRC

مخفف عبارت TUSRC

Tehran Urban Suburban Railway Company
شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)...
PBX

مخفف عبارت PBX

Private Branch Exchange
PBX در خطوط تلفن شهری تمامی ارتباطات...
نوپو

مخفف عبارت نوپو

نیروی ویژه پاد وحشت
نیروی ویژه پاد وحشت با نام اختصاری نوپو...
AFC

مخفف عبارت AFC

Automated Fare Collection
سیستم های جامع جمع آوری الکترونیکی...
HRM

مخفف عبارت HRM

Halifax Regional Municipality
هالیفاکس، شهری است در کانادا و مرکز...
HUD

مخفف عبارت HUD

United States Department of Housing and Urban Development
وزارت مسکن و توسعه شهری ایالات متحده...