مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف KARMA

Kay Algorithmic Realtime Music Architecture

کارما به معنای معماری الگوريتميك موسیقی زندهء (كای) است، البته كای (Stephen Kay) نام پديد آورنده اين تكنولوژی می‌باشد.
كارما يك تكنولوژي منحصر به فرد توليد الگوريتميك اطلاعات ميدي براي توليد آسان تر موسيقي است.

اين تكنولوژی به اين منظور طراحي شده تا بتوان در حالت زنده امكانات زير را در اختيار كاربر قرار دهد:
+ قطعات پيچيده ريتميك و ملوديك
+ آرپژ
+ صداهاي طبيعي و نرم سازهاي آكوستيك
+ طرز نواختن و انگشت گزاري خاص گيتار
+ افكتهاي تصادفي ( مانند فرت نويز در گيتار و ...)
+ تكنولوژي همراهي زنده آكورد ( چيزي شبيه به كارايي ارنجر )
+ حالت نرم جابجايي بين نتها در هنگام نواختن ساز ( لگاتو ) و.....

امكانات جديد صداسازي كه فقط ابزاري با ارزش جهت استفاده موسيقيدانان و مهندسين صدا نيست، بلكه با خاصيت تعاملي و رابط كاربر پسند خود اين امكان را در اختيار هر كاربري با هر سطح از دانش موسيقيايي قرار می‌دهد تا به استفاده از آن بپردازد.
KARMA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود