مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

THE

مخفف عبارت THE

Times Higher Education
تایمز هایر اجوکیشن با مخفف THE مجله‌ای...
PEGIDA

مخفف عبارت PEGIDA

Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes
پگیدا (PEGIDA) به معنی اروپاییان میهن...
CAF

مخفف عبارت CAF

Confederation of African Football
کنفدراسیون فوتبال آفریقا مدیریت‌کننده و...