مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

QANTAS

مخفف عبارت QANTAS

Queensland And Northern Territory Aerial Services
کانتاس (Qantas) (یا کوآنتاس) شرکت...
CIRCAMP

مخفف عبارت CIRCAMP

Cospol Internet Related Child Abusive Material Project
پروژه مواد آزاردهنده کودکان مرتبط با...
TPS

مخفف عبارت TPS

Transaction Processing System
سیستم پردازش تراکنش، سیستمی کامپیوتری...
PID

مخفف عبارت PID

Proportional Integral Derivative
الگوریتم پی‌آی‌دی از رایج‌ترین...