مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ANA

American Nurses Association

انجمن پرستاران آمریکا
ANA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود