مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EDIFACT

مخفف عبارت EDIFACT

Electronic Data Interchange For Administration Commerce and Transport
تبادل الکترونیکی اطلاعات برای امور...
EVH

مخفف عبارت EVH

Endoscopic Vein Harvesting
EVH نام روشی است که در ۱۰ سال گذشته در...
CSAM

مخفف عبارت CSAM

Child Sexual Abuse Material
پورنوگرافی کودکان یا هرزه‌نگاری کودکان...
ICPO

مخفف عبارت ICPO

International Criminal Police Organization
پلیس بین‌الملل یا اینترپل، سازمانی...