مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ISACA

Information Systems Audit and Control Association Accountants

انجمن حسابرسی و کنترل سامانه‌های اطلاعاتی که به اختصار آیساکا نامیده می‌شود. یکی از تاثیرگذارترین تشکل‌های حرفه‌ای و استانداردگذار در زمینه حسابرسی و کنترل سامانه‌های اطلاعاتی و راهبری فناوری اطلاعات در آمریکا و جهان است؛ که بیش از ۴۵ سال از تشکیل آن می‌گذرد. آیساکا یکی از اعضای وابسته فدراسیون بین‌المللی حسابداران (آیفک) نیز است.
آیساکا، هم‌اکنون، بیش از ۱۰۰۰۰۰ عضو دارد که در ۱۸۰ کشور جهان زندگی و کار می‌کنند. پیشه اعضای آیساکا طیف گوناگونی از پیشه‌های مربوط به فناوری اطلاعات را در بر می‌گیرد - از جمله، حسابرس سامانه‌های اطلاعاتی، مشاور سامانه‌های اطلاعاتی، آموزگار سامانه‌های اطلاعاتی، کارشناس امنیت سامانه‌های اطلاعاتی، مقررات‌گذار، حسابرس داخلی، و.... دامنه تجربه این اعضا نیز از تازه‌کاران تا متخصصان زبردست را شامل می‌شود. این اعضا در صنایع گوناگونی هم‌چون مالی، بانک‌داری، حسابرسی، تولیدی، و... در دو بخش دولتی و خصوصی کار می‌کنند. این گوناگونی پیشه‌ها، تجارب، و صنایع موجب شده است تا اعضای آیساکا همواره در حال فراگیری از یکدیگر باشند و دانسته‌های خود را با هم به اشتراک بگذارند. این ویژگی یگانه یکی از توان‌مندی‌های قابل توجه آیساکا به شمار می‌رود.

نخستین گام برای راه‌اندازی آیساکا در سال ۱۹۶۷ توسط گروه کوچکی از هم‌پیشگان «حسابرسی و کنترل سامانه‌های اطلاعاتی» برداشته شد. این کارشناسان حرفه‌ای احساس می‌کردند باید منابع اطلاعاتی و رهنمودهایی را در زمینه رو به رشد حسابرسی و کنترل سامانه‌های اطلاعاتی گردآوری کنند. در سال ۱۹۶۹، این گروه به طور رسمی سامان یافت؛ و در آغاز با عنوان انجمن حسابرسان پردازش داده‌های الکترونیکی راه‌اندازی شد. این انجمن در سال ۱۹۷۶ نیز بنیادی آموزشی را برای انجام پژوهش‌های پردامنه با هدف گسترش دانش و ارزش در زمینه راهبری و کنترل فناوری اطلاعات بنیان نهاد.
ISACA
ارسال نظر

ارسال نظر