مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CFE

مخفف عبارت CFE

Certified Fraud Examiner
گواهی‌نامه بازرس تقلب گواهی‎شده (CFE)...
UDDI

مخفف عبارت UDDI

Universal Description, Discovery and Integration
پروتکل شرح، کشف، و یکپارچه‌سازی فراگیر...
IMO

مخفف عبارت IMO

International Meteor Organization
سازمان بین‌المللی شهاب (IMO) سازمانی...